March 26, 2016

Nytt prosjekt: ‘Favor Gardens’

Et av våre mål er å skape arbeidsplasser i områder med høy arbeidsledighet, og ekstrem fattigdom. Arbeidsledigheten i Sør Afrika er nå på 25%. Og 20% […]
March 26, 2016

New project: ‘Favor Gardens’

One of our goals is to provide much needed jobs in areas with high unemployment and extreme poverty. The unemployment rate in South Africa at the […]