March 26, 2016

Nytt prosjekt: ‘Favor Gardens’

Et av våre mål er å skape arbeidsplasser i områder med høy arbeidsledighet, og ekstrem fattigdom. Arbeidsledigheten i Sør Afrika er nå på 25%. Og 20% […]
March 26, 2016

New project: ‘Favor Gardens’

One of our goals is to provide much needed jobs in areas with high unemployment and extreme poverty. The unemployment rate in South Africa at the […]
December 11, 2015

Families growing vegetables

This is the land we grew vegetables on last year. This season the owners are letting families grow their own vegetables there. Helping people help themselves!
December 11, 2015

Familier får dyrke sine egne grønnsaker

På dette området dyrket vi grønnsaker i fjor. Du kan lese mer om det her. I år lar eierne familier dyrke sine egne grønnsager her. Vi […]
February 24, 2015

Vegetables to the Children’s shelter “Share”

Before Christmas we offered our help to this Children’s shelter in Pretoria called “Share”. We will help them be a bit self-sufficient when it comes to food, and assist […]